Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Optimal Performance Oy (Y-tunnus: 2332801-7)
Erkkilänkatu 11 A
33100 Tampere

Rekisteriä hoitava henkilö

Joni Jaakkola
Puhelin: +358 50 414 5280
Sähköposti: joni@optimalperformance.fi

Rekisterin nimi

Optimal Performance Oy:n ja Optimal Performance Center Finland Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin ylläpitämisen peruste

Henkilöon rekisteröitynyt Optimal Performance Oy:n (jäljempänä OP) tai Optimal Performance Center Finland Oy:n (jäljempänä OPC) asiakkaaksi, ostanut em. yrityksiltä, niiden verkkokaupoista tai verkkopalveluista tavaraa ja/tai palveluita tai osallistuu em. yritysten järjestämään tilaisuuteen tai tapahtumaan.

Käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on OP:n ja OPC:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tuote- ja / tai palvelutilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös hävinneiden tuotelähetysten tai palvelutuotteiden seurantaan. Tietoja voidaan käyttää OP:n ja OPC:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää OP:n ja OPC:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. OP ja OPC saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teksnisten tarpeiden niin vaatiessa. Tietoja käsitellään ainoastaan OP:n ja OPC:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten järjestelmien kautta.

OP:lla ja OPC:lla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä OP:n tai OPC:n asiakaspalveluun, sähköpostitse info@optimalperformance.fi tai rekisterinhoitajalle.

Rekisterissä olevat tiedot

  • Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten seurantatiedot OP:n tai OPC:n käyttämien palveluntarjoajien järjestelmistä

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat vain ja ainoastaan OP:n ja OPC:n käytössä, paitsi silloin kun em. yritys käyttää ulkoista palveluntarjoajaa palvelun tai tuotteiden toimittamisen niitä edellyttäessä. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta OP:n tai OPC:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle, ellei se ole OP:n tai OPC:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää OP:n ja OPC:n sisäisten järjestelmien käyttöoikeuksia. Rekisteri sijaitsee OP:n ja OPC:n salasanasuojatulla palvelimella.