Varaus- ja peruutusehdot viikonloppukursseille

villa-mandala.jpg
 
 

OPTIMAL PERFORMANCE OY:N VASTUUVAPAUTUS JA PERUUTUSEHDOT

1. VAPAAEHTOINEN OSALLISTUMINEN

Ymmärrän, että osallistun Optimal Performance Oy:n ja sen henkilökunnan tarjoamiin retriitteihin, tapahtumiin ja harjoituksiin vapaaehtoisesti. Olen tietoinen harjoittelun riskeistä. Olen kykenevä harkitsemaan oman osallistumiseni terveyteni ja taitojeni kannalta. Jos olen epävarma omasta terveydentilastani, olen velvollinen itse käymään lääkärin tai fysioterapeutin tarkastuksessa ennen harjoittelun aloittamista tai jatkamista. Ymmärrän, että joogaopettaja tai muu ohjaaja tai opettaja Optimal Performance Oy:n tapahtumissa ei ole terveydenhuollon ammattilainen (kuten esimerkiksi lääkäri), eikä näin ollen voi antaa diagnoosia tai luotettavaa arvioita terveydentilastani tai siitä, mitkä ovat juuri minun kohdallani harjoittelun riskit.


2. OPTIMAL PERFORMANCE OY:N VAPAUTUS VASTUUSTA

Tietoisena kaikkeen mahdollisesti tarjottavaan liikuntaharjoitteluun ja metsäkävelyihin sisältyvistä riskeistä ilmoitan, että vapautan Optimal Performance Oy:n ja sen edustajat tapahtumien järjestäjinä ja/tai opettajina kaikesta vastuusta, mikäli minulle aiheutuu terveyteen tai varallisuuteen kohdistuvaa vahinkoa tämän yrityksen eri tiloissa järjestämissä tilaisuuksissa ja viikkotunneilla liikkuessani.


3. VAKUUTUKSET

Olen tietoinen, että asiakkaana vastaan itse tapaturmavakuutuksestani. Myös tietty peruutusturva sisältyy valtaosaan matkavakuutuksista, mutta jokainen voi harkita itse tarpeensa kattavan peruuntumisvakuutuksen hankkimiseen.


PERUUTUSEHDOT

Asiakkaan oikeus peruuttaa varaus

Tapahtuman ilmoittautuminen on sitova.

Asiakas voi aina hankkia itse tilalleen toisen osallistujan, mutta valitettavasti Optimal Performance Oy ei voi palauttaa maksua jos asiakas estyy osallistumasta tapahtumaan. Osallistujan muutoksesta on ilmoitettava viipymättä Optimal Performance Oy:lle (info@optimalperformance.fi).

Emme voi siirtää asiakasta maksutta seuraavalla kurssille, sillä jokainen peruutus on aina tapahtumakohtainen tulonmenetys.

Optimal Performance Oy:n oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure) tai vähäisestä osallistujamäärästä johtuvat syyt, on Optimal Performance Oy:lla oikeus peruuttaa varaus. Tällöin Optimal Performance Oy:n on viipymättä ilmoitettava asiakkaalle peruutuksesta ja asiakkaalla on oikeus saada kaikki maksamansa maksut kokonaisuudessaan takaisin.

Hyväksymällä nämä varaus- ja peruutusehdot asiakas sitoutuu niihin. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin.

Tutustumisvelvollisuus

Asiakas on velvollinen tutustumaan näihin sääntöihin ja ehtoihin ennen palvelun maksamista. Asiakas sitoutuu varauksen ja maksun yhteydessä noudattamaan myyjän tuotteelle määrittelemiä sopimus-, varaus- ja peruutusehtoja.

Oikeus muutoksiin pidätetään.


Teidät tervetulleeksi hyvään oloon toivottaen ja yhteistä aikaamme ilolla odottaen,

Optimal Performance Oy:n ja Villa Mandalan väki

info@optimalperformance.fi
puh. 050 424 5280